– absolwent Kieleckiej WSP, pedagog specjalny (oligofrenopedagog), ukończył tez studia podyplomowe kierunek: „Wczesne Wspomaganie Rozwoju, edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera oraz zaburzeniami pokrewnymi”, „ Doradztwo zawodowe i edukacyjne, Coaching karier”, jest Trenerem Umiejętności Społecznych, Certyfikowanym Terapeutą Terapii Tomatisa®. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, swoją pracę z dzieckiem rozpoczyna od pracy z rodziną. Empatyczny pedagog, nauczyciel i trener dla którego największą wartością jest drugi człowiek. Prywatnie - miłośnik gór, przyrody, ekologii i poezji śpiewanej a uśmiech i entuzjazm jest jego szczególną cechą.

Sylwia Kaczor

Barbara Śliwa

Sylwia Kaczor

– pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkonego z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, w tym z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ukończyła również studia podyplomowe kierunek: „Terapia pedagogiczna i rewalidacja”; „Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, jest certyfikowanym terapeutą Bioofeedback, zajmuje się również diagnozą i terapią ręki I i II stopnia. Kocha pracę z dziećmi i to jest jej prawdziwa pasja.

Pełni również funkcje Dyrektora Centrum Terapeutycznego „MAM” s. c.

Laura Jaworska

Anna Kamińska

Agnieszka Biernacka
Aleksandra Pak

– psychoterapeuta Gestalt (w trakcie certyfikacji), dyplomowany psychodietetyk,Coach oraz Trener Umiejetności Spolecznych. Prowadzi terapię indywidualną dzieci i dorosłych a dbając o jakość swojej pracy i etykę zawodu psychoterapeuty pracuje w oparciu o założenia kodeksu etycznego Europejskiego Stowarzyszenia terapii Gestalt (EAGT) a swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Podstawą modalności psychoterapeutycznej Gestalt jest autentyczna relacja terapeutyczna zbudowana w atmosferze akceptacji i szacunku do której szczerze zachęca swoich Pacjentów. Pomaga osobom doświadczających objawów natury psychicznej i psychosomatycznej, osób z depresją, fobiami, cierpiącymi z powodów kryzysów życiowych oraz w relacjach z innymi osobami. Pracuje z osobami z zaburzeniami odżywiania jak również towarzyszy w procesie leczenia otyłości zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Agnieszka Biernacka

Aleksandra Pak

Anna Kralka

Joanna Zajęcka

Mirek Stanisławski

Anna Kralka 

– absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, kierunek: logopedia z fonoaudiologią.

Ukończyła studia podyplomowe z neurologopedii, jest Certyfikowanym Terapeutą SI (PSTIS), Trenerem Umiejętności Społecznych, stale się kształci zdobywając nowe doświadczenia min: ukończyła specjalistyczne szkolenie z zakresu „Wczesnej diagnozy autyzmu", " Zespołu Aspergera”, „ Zachowań agresywnych i autoagresywnych”, „Skutecznych metod wspomagania dziecka z autyzmem”, jest w trakcie kursu Polskiego Języka Migowego. Pracuje na oddziale neurologicznym, udarowym oraz rehabilitacji neurologicznej w Skarżysku Kamiennej. Prowadzi własną praktykę logopedyczną, pracuje w szkole podstawowej i przedszkolu w Suchedniowie. Uwielbia pracę z dziećmi do której jest stworzona.

Magdalena Gadawska

Paulina Herman - Wesołowska

Tomatis Kielce biofeedback Kielce logopedia Kielce

Kliknij

w osobę aby poznać szczegóły

Magdalena Gadawska

- psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunku „Przygotowanie pedagogiczne" w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach. W swojej pracy stosuje metody i narzędzia z zakresu terapii poznwaczo-behawiorlanej. Ukończyła szkolenie „Wprowadzenie do psychoterapii poznawczo-behawioralnej" w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie. W tym podejściu zakłada się, że nasz sposób myślenia i subiektywne przekonania warunkują nasze odczucia i zachowanie. Dąży się zatem do zmiany automatycznych, negatywnych myśli i przekonań w celu polepszenia samopoczucia i codziennego funkcjonowania. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje do pracy z dziećmi i dorosłymi pomagając w trudnościach emocjonalnych (agresja, nadpobudliwość, impulsywność), lękach i fobiach, depresji, po przeżyciu krytycznego wydarzenia (rozwód rodziców, śmierć kogoś bliskiego), trudnościach adaptacyjnych. Wykonuje diagnozę psychologiczną, a także zajmuje się sporządzaniem opinii psychologicznych. Prywatnie- pasjonatka tańca, uwielbia być blisko natury góry, morze, jeziora, lasy tam znajduje spokój i odprężenie. 

Paulina Herman
- Wesołowska

- logopeda, absolwentka SSW w Kielcach. Ukończyła wiele szkoleń specjalistycznych m.in. „Strategiczna metoda usprawniania fonemów w dyslalii obwodowej”, „Ankyloglosja”, „Opóźniony rozwój mowy”, „Rotacyzm” i wiele innych.

Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i kursach. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jej pasją jest praca z dziećmi w której wykazuje się ogromną cierpliwością oraz kreatywnością. Uważa, że kluczem do efektywnej terapii jest zbudowanie pozytywnej relacji zarówno z dzieckiem jak i rodzicem oraz znalezienie przyczyny powstałej wady wymowy. Ciężko wypracowane sukcesy jej małych pacjentów są dla niej największą nagrodą za pracę.

– pedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Absolwentka edukacji wczesnoszkolej i przedszkolnej z rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością umysłową oraz terapii pedagogicznej. Wykładowca Uczelni Wyższej oraz doradca zawodowy. Główny zakres jej pracy jak i zainteresowań skupia się w obrębie terapii dzieci z trudnościami w uczeniu się, wspomaganiu rozwoju oraz socjoterapii. Prowadzi z powodzeniem zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego  wg. Weroniki Sherborne. Pasjonatka psychologii – w trakcie dyplomowania. Prywatnie, miłośniczka książek i podróży a otwartość i życzliwość to jej główna cecha.

Barbara Śliwa

- absolwentka UMCS w Lublinie Wydziału Pedagogiki i Psychologii na kierunku Pedagogika Specjalna. Ukończyła studia podyplomowe między innymi z zakresu Logopedii, Neurologopedii, Edukacji Osób Ze Spektrum Autyzmu.

Jest certyfikowanym trenerem umiejętności społecznych i Biofeedbeck. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zarówno z dziećmi jak i dorosłymi. Jej prawdziwą pasją jest nerologopedyczna pomoc dla osób dorosłych.

- absolwentka Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku psychologia (specjalność psychologia rodziny). W trakcie studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała dzięki współpracy z pogotowiem opiekuńczym, szkolą podstawową i poradnia psychologiczno-pedagogiczną.
Aktualnie pracuje na stanowisku  psychologa w Środowiskowym Domu Samopomocy.  Prywatnie miłośniczka gier planszowych. Swoje zainteresowania wykorzystuje w pracy z dziećmi, dzięki czemu zajęcia przez nią prowadzone łączą przyjemne z pożytecznym. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, dzięki uczestnictwie w różnych szkoleniach między innymi:
- bajkoterapia, jako metoda pracy z dzieckiem przeżywającymi lęki i trudności rozwojowe
- agresywne dziecko
- gry i zabawy rozładowujące napięcie .

Nasz Zespół

– absolwentka UJK w Kielcach, kierunek: rewalidacja z terapią pedagogiczną. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku: „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”, „Edukacje elementarną – wychowanie przedszkolne”, pedagogikę specjalną – "Edukacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera”, jest trener Umiejętności Społecznych. Zajmuję się diagnozą i terapia ręki I  i II stopnia. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę na licznych kursach. Praca dla dzieci i z dziećmi to jest powołanie.

strona główna

umów wizytę

Joanna Zajęcka 

Mirek Stanisławski

Anna Kamińska

Laura Jaworska

– magister pedagogiki i terapii pedagogicznej, dyplomowany nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku 3-6 lat. Terapeuta Integracji Sensorycznej z kwalifikacjami do diagnozy i terapii osób z zaburzeniami regulacji procesów sensorycznych oraz Trener Umiejętności Społecznych. Stale poszerza swój zakres wiedzy i umiejętności uczestnicząc w kursach, szkoleniach i konferencjach min:

- " Wybiórczość pokarmowa u dzieci"

- " Żywienie dzieci - psychodietetyka pediatryczna

- " Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym"

Zadzwoń 732 551 771

Kielce Św. Leonarda 16/11

Telefon Wsparcia