- logopeda, pedagog specjalny, ukończyła studia pięcioletnie na kierunku Logopedii w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Skończyła studia podyplomowe na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna, Oligofrenopedagogika, Terapia pedagogiczna i rewalidacja oraz Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Odkąd sięga pamięcią zawsze chciała opiekować się małymi dziećmi. Jako studentka była wolontariuszką w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach oraz Stowarzyszeniu „Bezpieczny Dom”. Wybór zawodowej drogi jest efektem wieloletnich poszukiwań, jak umiejętnie połączyć zawód z pasją. Praca z dziećmi wymaga nie tylko wielkiej cierpliwości, ale i kreatywności, dlatego konieczne jest ciągłe poszerzanie swoich kwalifikacji i umiejętności. Uczestniczyła w licznych szkoleniach, m.in.: Logorytmika, Jogopedia oraz Terapia ręki Jako nauczyciel stara się zaszczepić w dzieciach potrzeby doświadczania i poznawania. Chciałaby, żeby dzięki niej dzieci lepiej rozumiały otaczający je świat, by same odkrywały odpowiedzi na pytania, które je nurtują, by były samodzielne i miały wiarę we własne możliwości. Przebywając z dziećmi nauczyła się patrzeć na świat ich oczami oraz jednocześnie tłumaczyć to, co nowe i niezrozumiałe. Niezwykle ważne dla niej jest rozbudzanie ciekawości i wyobraźni podopiecznych, bowiem jak powiedział Albert Einstein ,,Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe.''

Karolina Kotwa

- logopeda, pedagog specjalny, ukończyła studia pięcioletnie na kierunku Logopedii w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Skończyła studia podyplomowe na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna, Oligofrenopedagogika, Terapia pedagogiczna i rewalidacja oraz Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Odkąd sięga pamięcią zawsze chciała opiekować się małymi dziećmi. Jako studentka była wolontariuszką w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach oraz Stowarzyszeniu „Bezpieczny Dom”. Wybór zawodowej drogi jest efektem wieloletnich poszukiwań, jak umiejętnie połączyć zawód z pasją. Praca z dziećmi wymaga nie tylko wielkiej cierpliwości, ale i kreatywności, dlatego konieczne jest ciągłe poszerzanie swoich kwalifikacji i umiejętności. Uczestniczyła w licznych szkoleniach, m.in.: Logorytmika, Jogopedia oraz Terapia ręki Jako nauczyciel stara się zaszczepić w dzieciach potrzeby doświadczania i poznawania. Chciałaby, żeby dzięki niej dzieci lepiej rozumiały otaczający je świat, by same odkrywały odpowiedzi na pytania, które je nurtują, by były samodzielne i miały wiarę we własne możliwości. Przebywając z dziećmi nauczyła się patrzeć na świat ich oczami oraz jednocześnie tłumaczyć to, co nowe i niezrozumiałe. Niezwykle ważne dla niej jest rozbudzanie ciekawości i wyobraźni podopiecznych, bowiem jak powiedział Albert Einstein ,,Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe.''

Karolina Kotwa

Aleksandra Pak

– pedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Absolwentka edukacji wczesnoszkolej i przedszkolnej z rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością umysłową oraz terapii pedagogicznej. Wykładowca Uczelni Wyższej oraz doradca zawodowy. Główny zakres jej pracy jak i zainteresowań skupia się w obrębie terapii dzieci z trudnościami w uczeniu się, wspomaganiu rozwoju oraz socjoterapii. Prowadzi z powodzeniem zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne. Pasjonatka psychologii – w trakcie dyplomowania. Prywatnie, miłośniczka książek i podróży a otwartość i życzliwość to jej główna cecha.

Joanna Zajęcka

– psychoterapeuta Gestalt (w trakcie certyfikacji), dyplomowany psychodietetyk, Coach oraz Trener Umiejętności Społecznych. Prowadzi terapię indywidualną dzieci i dorosłych a dbając o jakość swojej pracy i etykę zawodu psychoterapeuty pracuje w oparciu o założenia kodeksu etycznego Europejskiego Stowarzyszenia terapii Gestalt (EAGT) a swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Podstawą modalności psychoterapeutycznej Gestalt jest autentyczna relacja terapeutyczna zbudowana w atmosferze akceptacji i szacunku do której szczerze zachęca swoich Pacjentów. Pomaga osobom doświadczających objawów natury psychicznej i psychosomatycznej, osób z depresją, fobiami, cierpiącymi z powodów kryzysów życiowych oraz w relacjach z innymi osobami. Pracuje z osobami z zaburzeniami odżywiania jak również towarzyszy w procesie leczenia otyłości zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Aleksandra Pak

– pedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Absolwentka edukacji wczesnoszkolej i przedszkolnej z rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością umysłową oraz terapii pedagogicznej. Wykładowca Uczelni Wyższej oraz doradca zawodowy. Główny zakres jej pracy jak i zainteresowań skupia się w obrębie terapii dzieci z trudnościami w uczeniu się, wspomaganiu rozwoju oraz socjoterapii. Prowadzi z powodzeniem zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne. Pasjonatka psychologii – w trakcie dyplomowania. Prywatnie, miłośniczka książek i podróży a otwartość i życzliwość to jej główna cecha.

Joanna Zajęcka

– psychoterapeuta Gestalt (w trakcie certyfikacji), dyplomowany psychodietetyk,Coach oraz Trener Umiejetności Spolecznych. Prowadzi terapię indywidualną dzieci i dorosłych a dbając o jakość swojej pracy i etykę zawodu psychoterapeuty pracuje w oparciu o założenia kodeksu etycznego Europejskiego Stowarzyszenia terapii Gestalt (EAGT) a swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Podstawą modalności psychoterapeutycznej Gestalt jest autentyczna relacja terapeutyczna zbudowana w atmosferze akceptacji i szacunku do której szczerze zachęca swoich Pacjentów. Pomaga osobom doświadczających objawów natury psychicznej i psychosomatycznej, osób z depresją, fobiami, cierpiącymi z powodów kryzysów życiowych oraz w relacjach z innymi osobami. Pracuje z osobami z zaburzeniami odżywiania jak również towarzyszy w procesie leczenia otyłości zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Laura Jaworska

– magister pedagogiki i terapii pedagogicznej, dyplomowany nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku 3-6 lat. Terapeuta Integracji Sensorycznej z kwalifikacjami do diagnozy i terapii osób z zaburzeniami regulacji procesów sensorycznych oraz Trener Umiejętności Społecznych. Stale poszerza swój zakres wiedzy i umiejętności uczestnicząc w kursach, szkoleniach i konferencjach min:

- " Wybiórczość pokarmowa u dzieci"

- " Żywienie dzieci - psychodietetyka pediatryczna

- " Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym"

Magdalena Gadawska

- psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunku „Przygotowanie pedagogiczne" w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach. W swojej pracy stosuje metody i narzędzia z zakresu terapii poznwaczo-behawiorlanej. Ukończyła szkolenie „Wprowadzenie do psychoterapii poznawczo-behawioralnej" w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie. W tym podejściu zakłada się, że nasz sposób myślenia i subiektywne przekonania warunkują nasze odczucia i zachowanie. Dąży się zatem do zmiany automatycznych, negatywnych myśli i przekonań w celu polepszenia samopoczucia i codziennego funkcjonowania. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje do pracy z dziećmi i dorosłymi pomagając w trudnościach emocjonalnych (agresja, nadpobudliwość, impulsywność), lękach i fobiach, depresji, po przeżyciu krytycznego wydarzenia (rozwód rodziców, śmierć kogoś bliskiego), trudnościach adaptacyjnych. Wykonuje diagnozę psychologiczną, a także zajmuje się sporządzaniem opinii psychologicznych. Prywatnie- pasjonatka tańca, uwielbia być blisko natury góry, morze, jeziora, lasy tam znajduje spokój i odprężenie. 

Sylwia Kaczor

- absolwentka Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku psychologia (specjalność psychologia rodziny). W trakcie studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała dzięki współpracy z pogotowiem opiekuńczym, szkołą podstawową i poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Aktualnie pracuje na stanowisku psychologa w Środowiskowym Domu Samopomocy.  Prywatnie miłośniczka gier planszowych. Swoje zainteresowania wykorzystuje w pracy z dziećmi, dzięki czemu zajęcia przez nią prowadzone łączą przyjemne z pożytecznym. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, dzięki uczestnictwie w różnych szkoleniach między innymi:
- bajkoterapia, jako metoda pracy z dzieckiem przeżywającymi lęki i trudności rozwojowe
- agresywne dziecko
- gry i zabawy rozładowujące napięcie .

Paweł Spiczonek

- doradca Centrum Terapeutycznego. Absolwent wydziału Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Pracował dla największych korporacji światowych branży telekomunikacyjnej i IT.

Pracując dla firmy Computerlandu stworzył w Kielcach pierwsze w kraju Centrum Powiadamiania Ratunkowego w ramach którego połączył jednym systemem informatycznym Państwową Straż Pożarną i Pogotowie Ratunkowe.

Uczestniczył również w pracach zespołu offsetowego. Pracując dla Siemens wybudował w Szczecinie wóz dowodzenia i łączności dla Komendy Wojewódzkiej PSP.

W Oracle zajmował się rozbudową Krajowego Systemu Informacji Policyjnej (KSIP) oraz był pomysłodawcą i architektem Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD).

W Integrated Solutions (grupa Orange) był ekspertem ds. projektów Orange dotyczących zdrowia. Kilka lat temu był pomysłodawcą i architektem pierwszego

w kraju systemu teleopieki dla osób starszych. System z powodzeniem został wdrożony w największym OPS w Warszawie – OPS Ursynów. Przez wiele lat twórca i Prezes Zarządu wielu fundacji. Wielki pasjonat motocykli oraz koni.

Agnieszka Biernacka

– pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkonego z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, w tym z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ukończyła również studia podyplomowe kierunek: „Terapia pedagogiczna i rewalidacja”; „Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, jest certyfikowanym terapeutą Bioofeedback, zajmuje się również diagnozą i terapią ręki I i II stopnia. Kocha pracę z dziećmi i to jest jej prawdziwa pasja.

Pełni również funkcje Dyrektora Centrum Terapeutycznego „MAM” s. c.

Paweł Spiczonek

Doradca Centrum Terapeutycznego. Absolwent wydziału Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Pracował dla największych korporacji światowych branży telekomunikacyjnej i IT.

Pracując dla firmy Computerlandu stworzył w Kielcach pierwsze w kraju Centrum Powiadamiania Ratunkowego w ramach którego połączył jednym systemem informatycznym Państwową Straż Pożarną i Pogotowie Ratunkowe.

Uczestniczył również w pracach zespołu offsetowego. Pracując dla Siemens wybudował w Szczecinie wóz dowodzenia i łączności dla Komendy Wojewódzkiej PSP.

W Oracle zajmował się rozbudową Krajowego Systemu Informacji Policyjnej (KSIP) oraz był pomysłodawcą i architektem Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD).

W Integrated Solutions (grupa Orange) był ekspertem ds. projektów Orange dotyczących zdrowia. Kilka lat temu był pomysłodawcą i architektem pierwszego

w kraju systemu teleopieki dla osób starszych. System z powodzeniem został wdrożony w największym OPS w Warszawie – OPS Ursynów. Przez wiele lat twórca i Prezes Zarządu wielu fundacji. Wielki pasjonat motocykli oraz koni.

– absolwent Kieleckiej WSP, pedagog specjalny (oligofrenopedagog), ukończył tez studia podyplomowe kierunek: „Wczesne Wspomaganie Rozwoju, edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera oraz zaburzeniami pokrewnymi”, „ Doradztwo zawodowe i edukacyjne, Coaching karier”, jest Trenerem Umiejętności Społecznych, Certyfikowanym Terapeutą Terapii Tomatisa®. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, swoją pracę z dzieckiem rozpoczyna od pracy z rodziną. Empatyczny pedagog, nauczyciel i trener dla którego największą wartością jest drugi człowiek. Prywatnie - miłośnik gór, przyrody, ekologii i poezji śpiewanej a uśmiech i entuzjazm jest jego szczególną cechą.

Sylwia Kaczor

– pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkonego z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, w tym z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ukończyła również studia podyplomowe kierunek: „Terapia pedagogiczna i rewalidacja”; „Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, jest certyfikowanym terapeutą Bioofeedback, zajmuje się również diagnozą i terapią ręki I i II stopnia. Kocha pracę z dziećmi i to jest jej prawdziwa pasja.

Pełni również funkcje Dyrektora Centrum Terapeutycznego „MAM” s. c.

Agnieszka Biernacka
Magdalena Gadawska

- psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunku „Przygotowanie pedagogiczne" w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach. W swojej pracy stosuje metody i narzędzia z zakresu terapii poznwaczo-behawiorlanej. Ukończyła szkolenie „Wprowadzenie do psychoterapii poznawczo-behawioralnej" w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie. W tym podejściu zakłada się, że nasz sposób myślenia i subiektywne przekonania warunkują nasze odczucia i zachowanie. Dąży się zatem do zmiany automatycznych, negatywnych myśli i przekonań w celu polepszenia samopoczucia i codziennego funkcjonowania. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje do pracy z dziećmi i dorosłymi pomagając w trudnościach emocjonalnych (agresja, nadpobudliwość, impulsywność), lękach i fobiach, depresji, po przeżyciu krytycznego wydarzenia (rozwód rodziców, śmierć kogoś bliskiego), trudnościach adaptacyjnych. Wykonuje diagnozę psychologiczną, a także zajmuje się sporządzaniem opinii psychologicznych. Prywatnie- pasjonatka tańca, uwielbia być blisko natury góry, morze, jeziora, lasy tam znajduje spokój i odprężenie. 

- absolwentka Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku psychologia (specjalność psychologia rodziny). W trakcie studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała dzięki współpracy z pogotowiem opiekuńczym, szkołą podstawową i poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
Aktualnie pracuje na stanowisku psychologa w Środowiskowym Domu Samopomocy.  Prywatnie miłośniczka gier planszowych. Swoje zainteresowania wykorzystuje w pracy z dziećmi, dzięki czemu zajęcia przez nią prowadzone łączą przyjemne z pożytecznym. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, dzięki uczestnictwie w różnych szkoleniach między innymi:
- bajkoterapia, jako metoda pracy z dzieckiem przeżywającymi lęki i trudności rozwojowe
- agresywne dziecko
- gry i zabawy rozładowujące napięcie .

Nasz Zespół

strona główna

umów wizytę

Mirek Stanisławski

Laura Jaworska

– magister pedagogiki i terapii pedagogicznej, dyplomowany nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku 3-6 lat. Terapeuta Integracji Sensorycznej z kwalifikacjami do diagnozy i terapii osób z zaburzeniami regulacji procesów sensorycznych oraz Trener Umiejętności Społecznych. Stale poszerza swój zakres wiedzy i umiejętności uczestnicząc w kursach, szkoleniach i konferencjach min:

- " Wybiórczość pokarmowa u dzieci"

- " Żywienie dzieci - psychodietetyka pediatryczna

- " Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym"