powrót

Zaburzenia Żywienia u dzieci i młodzieży

Przez wiele lat trwała dyskusja czy zaburzenia odżywiania powinny być traktowane, jako wyraz zaburzeń endokrynologicznych, jako choroba internistyczna, neurologiczna czy też zaburzenie psychiczne. Ostatecznie uznano, że u podłoża zaburzeń odżywiania leżą istotne zmiany w percepcji samego siebie, dążenie do nierealistycznych celów dotyczących własnego wyglądu, narzucanie sobie rygorystycznej diety i zmiany w funkcjonowaniu ośrodków kontrolujących łaknienie. To wszystko wraz innymi obserwacjami i badaniami potwierdziło wcześniejsze hipotezy lekarzy, że zaburzenia odżywiania się przynależą do zaburzeń psychicznych, których powikłania mogą wywierać istotny wpływ na funkcjonowanie całego organizmu. Dziś wg opracowanej przez WHO Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Zaburzeń Zdrowotnych (ICD-10) zaburzenia odżywiania się są klasyfikowane jako zaburzenia psychiczne i umieszczone zostały w grupie zaburzeń behawioralnych związanych z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami psychicznymi. Innymi słowy zaburzenia odżywiania się są zaburzeniami psychicznymi o poważnych skutkach dla zdrowia fizycznego i psychicznego.

 

Źródło: bezpiecznaszkola.men.gov.pl