Wczesne Wspomaganie Rozwoju - WWR

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR), to zespół działań i aktywności przeznaczony dla dzieci od urodzenia do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Terapia WWR ma na celu niwelację różnic w rozwoju różnych umiejętności pomiędzy dzieckiem z zaburzeniami a dziećmi uznanymi za rozwijające się prawidłowo.

W zajęciach WWR mogą uczestniczyć dzieci, u których

podejrzewa się różnego typu nieprawidłowości rozwojowe:

- autyzm

- niedosłuch

- problem ze wzrokiem

- trudności z nawiązywaniem relacji społecznych

- problemy komunikacyjne np.  opóźniony rozwój mowy

- trudności z wykonywaniem czynności samodzielnie przez dziecko.

 

 

Źródło: Opracowanie własne.

powrót