Głównym celem metody jest wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka i korekcja jego zaburzeń. Stąd ważne miejsce w metodzie zajmuje wielozmysłowa stymulacja psychomotoryczna i społeczna, oparta o ruch, jako czynnik wspomagania. Metoda Weroniki Sherborne zalecana jest dzieciom o zaburzonym schemacie ciała.

Stosowanie metody ruchu rozwijającego przynosi korzyści dla dzieci:

- wspomaga rozwój

- wyrównuje opóźnienia w sferze emocjonalnej 

i społecznej

- uczy współdziałania z partnerem

- uczy koncentrowania się na wykonywanym zadaniu

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bogdanowicz M., Kasica A., Ruch rozwijający dla wszystkich- Efektywność metody Weroniki Sherborne

powrót

Zajęcia terapeutyczne metodą ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne