Trening umiejętności społecznych (TUS) ma na celu nauczyć jego uczestników m.in. tego, jak reagować na swoje emocje, jak komunikować się z innymi ludźmi czy jak współpracować w grupie.

Metoda ta znajduje wykorzystanie zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Zajęcia odbywają się w kilkuosobowych zwykle grupach, gdzie uczestnicy treningu umiejętności społecznych – pod czujnym nadzorem terapeuty.

 

Celem terapii jest nabywanie wiele różnych umiejętności, wśród których można

wymienić:

- umiejętność inicjowania, ale i właściwego prowadzenia rozmowy

- sposoby wyrażania krytyki, ale i umiejętność reagowania na krytykę

- metody radzenia sobie z różnymi uczuciami zarówno negatywnymi, jak i pozytywnymi

- umiejętność słuchania innych ludzi, ale i zdolność do zadawania pytań

- metody odmawiania- nauczenie, jak pracować w grupie

- sposoby na rozwiązywanie konfliktów

- rozróżnianie uczuć

– zarówno swoich, jak i oświadczanych przez innych ludzi.

 

Trening umiejętności społecznych jest wykorzystywana m.in. w przypadku:

-zaburzeń osobowości (takich jak np. osobowość lękowa czy osobowość unikająca)

-zaburzeń nerwicowych (szczególnie u osób z fobią społeczną)

-zaburzeń afektywnych (takich jak chociażby depresja)

-schizofrenii-zaburzeń schizoafektywnych.

 

Źródło: www.poradnikzdrowie.pl

Treningi Umiejętności Społecznych (TUS)

powrót