Terapia metodą Tomatisa

Terapia metodą profesora Alfreda Tomatisa to trening słuchowy poprzez który trwale modyfikujemy sposób i jakość słyszenia działając pobudzająco na korę mózgową a tym samym przygotowujemy mózg do pożądanego rodzaju aktywności.

 

Metoda Tomatisa dedykowana jest dla:

- dzieci i dorosłych potrzebujących wsparcia logopedycznego

- dzieci i dorosłych z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm)

- dzieci z nadpobudliwością psychoruchową ADHD, ADD

- osób z zespołem Aspergera

- osób uczących się języków obcych

- osób z wypaleniem zawodowym

- studentów- " doładowanie mózgu"

- osób z Mizofonią (nadwrażliwość na dźwięki)

- osób z zaburzeniami emocjonalnymi

- osób z zaburzeniami koncentracji uwagi.

 

Więcej na ten temat na Youtube

 

Źródło: Opracowanie własne

Tomatis Kielce biofeedback Kielce logopedia Kielce

powrót