powrót

Terapia rodzinna

Terapia rodzinna- pomaga rozwiązywać problemy i konflikty o różnym podłożu pojawiające się w rodzinie, wskazuje jak odbudować więzi i relacje miedzy domownikami. Wspólnie z terapeutą staramy się zdefiniować źródło kryzysu, jego przyczyny a następnie szukamy sposobów rozwiązania. Jest to cykl spotkań terapeuty z rodziną tj. rodzicami i dziećmi.

Kiedy terapia rodzinna jest konieczna?:

- gdy rodzinę dotykają kryzysy życiowe różnego rodzaju np: śmierć bliskiej osoby, uzależnienia, agresja, choroby i mogą dotyczyć tak dzieci jak i dorosłych

- kiedy rodzice otrzymują coraz częściej negatywne informacje ze szkoły lub środowiska

- kiedy rodzice widzą że z ich dzieckiem dzieje się coś złego, nie potrafią nawiązać z nim kontaktu, relacji - nie mogą się dogadać

- narastające konflikty burzą ciszę i spokój   w domu

- kiedy pojawiła się agresja werbalna jak i fizyczna

- kiedy widoczny jest brak porozumienia  między  domownikami nawet w prostych  i błahych  sprawach

- kiedy w domu pojawiają się problemy natury emocjonalnej czy osobowościowej powodujące psychiczne cierpienie innych.

 

W każdej z wymienionych sytuacji cierpi cała rodzina a przedłużający się ból psychiczny może prowadzić do dalszych komplikacji i tragedii.

Nie czekaj, te problemy same się nie rozwiązują, niestety - potęgują!

 

Źródło: Opracowanie własne