Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne adresowane są do dzieci i młodzieży, u których występują:

- zaburzenia rozwoju mowy

- deficyty w zakresie sprawności analizatora słuchowego i wzrokowego

- zaburzenia sprawności motorycznej i manualnej

- zaburzenia emocjonalne

 

Główne kierunki oddziaływań rewalidacyjnych to:
- korygowanie zaburzonych funkcji, defektów i zniekształceń
- optymalne usprawnianie tzn. rozwijanie tych funkcji fizycznych i psychicznych które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone
- dynamizowanie rozwoju

 

Źródło: Opracowanie własne

powrót