Mirek Stanisławski

– absolwent Kieleckiej WSP, pedagog specjalny (oligofrenopedagog), ukończył tez studia podyplomowe kierunek: „Wczesne Wspomaganie Rozwoju, edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera oraz zaburzeniami pokrewnymi”, „ Doradztwo zawodowe i edukacyjne, Coaching karier”, jest Trenerem Umiejętności Społecznych, Certyfikowanym Terapeutą Terapii Tomatisa®. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, swoją pracę z dzieckiem rozpoczyna od pracy z rodziną. Empatyczny pedagog, nauczyciel i trener dla którego największą wartością jest drugi człowiek. Prywatnie - miłośnik gór, przyrody, ekologii i poezji śpiewanej a uśmiech i entuzjazm jest jego szczególną cechą.

powrót

Zadzwoń 732 551 771

Kielce Św. Leonarda 16/11

Telefon Wsparcia