Indywidualne zajęcia terapeutyczne

Pierwsza wizyta (spotkanie inicjujące)

70 zł

Terapia neurologopedyczna/logopedyczna

45 minut

100 – 120 zł

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

60 minut

Zajęcia rewalidacyjne

Socjoterapia

Terapia Metodą Ruchu Rozwijającego

wg Weroniki Sherborne

Terapia indywidualna dla dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera

Coaching

60 minut

120 zł

Terapia Ręki

45 minut

85 zł

Wybiórczość pokarmowa/zaburzenia żywienia u dzieci

45 minut

85 zł

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Grupa do 4 osób 60 minut

60 zł

Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR)

cena ustalana indywidualnie
z terapeutami

Terapia Metodą Tomatis ®

cena ustalana indywidualnie
z terapeutami

Terapia Metodą Biofeedback

cena ustalana indywidualnie
z terapeutami

Indywidualne zajęcia terapeutyczne

Pierwsza wizyta (spotkanie inicjujące)

70 zł

Terapia neurologopedyczna/logopedyczna

45 minut

100 – 120 zł

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

60 minut

Zajęcia rewalidacyjne

Socjoterapia

Terapia Metodą Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

Terapia indywidualna dla dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera

Coaching

60 minut

120 zł

Terapia Ręki

45 minut

85 zł

Wybiórczość pokarmowa/zaburzenia żywienia u dzieci

45 minut

85 zł

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Grupa do 4 osób 60 minut

60 zł

Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR)

cena ustalana indywidualnie
z terapeutami

Terapia Metodą Tomatis ®

cena ustalana indywidualnie
z terapeutami

Terapia Metodą Biofeedback

cena ustalana indywidualnie
z terapeutami

umów wizytę

strona główna

Cennik