Terapia metodą Biofeedback

Biofeedback jest terapią zwiększającą możliwości intelektualne, usprawnia procesy poznawcze, poprawia efektywność pracy, ułatwia uzyskanie równowagi psychicznej i wyciszenia, poprawia samopoczucie, zwiększa odporność na stres, wpływa pozytywnie na ogólne funkcjonowanie człowieka.

 

Biofeedback jest skuteczną metodą terapii stosowana m. in. przy:

- zespole nadpobudliwości psychoruchowej 
(ADHD I ADD)

- zaburzeniach rozwoju psychomotorycznego dziecka

- zespołach opozycyjno-buntowniczych

- zaburzeniach uczenia się

- specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu 

(w tym dysleksji i dysgrafii)

- problemach w zdobywaniu umiejętności

matematycznych (w tym dyskalkulii)

- impulsywności i agresji oraz zaburzeniach

zachowania

- zaburzeniach rozwoju mowy

- zaburzeniach ze spektrum autyzmu

- wypaleniu zawodowym u kadry menadżerskiej

- potrzebie podwyższenia aktywności poznawczej i możliwości intelektualnych u studentów w czasie sesji egzaminacyjnej

- zaburzeniach nastroju

 

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Biofeedback

powrót