powrót

Terapia indywidualna dla dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera

TERAPIA - dąży do zwiększenia zachowań pozytywnych czyli prawidłowych i akceptowanych społecznie a zarazem zmniejszenia liczby zachowań nieprawidłowych.

Praca naszych terapeutów opiera się na trzech filarach, tj:

- pracy z rodzicami, podczas której terapeuta wyjaśnia i tłumaczy zachowanie dziecka opracowując i wskazując skuteczne metody kontaktu i relacji z dzieckiem, tzn. przygotowuje indywidualna "ścieżkę pracy". W naszym Centrum praca terapeutyczna z dzieckiem rozpoczyna się od indywidualnej pracy z rodzicami

- nasi terapeuci uczą dziecko pozytywnych kontaktów i relacji społecznych

- opracowują indywidualne metody terapii np. Metoda Tomatisa, Aryterapia, metody Behawioralne, Metodę Aktywności Knillów, Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Muzykoterapia.

Mając na uwadze najwyższe dobro dziecka, nasi specjaliści dokładają wszelkich starań aby opracowany przez nich program terapeutyczny przynosił oczekiwane wyniki i był zawsze dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka oraz jego najbliższych.

 

Źródło: Opracowanie własne.