Agnieszka Biernacka

– pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkonego z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, w tym z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ukończyła również studia podyplomowe kierunek: „Terapia pedagogiczna i rewalidacja”; „Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, jest certyfikowanym terapeutą Bioofeedback, zajmuje się również diagnozą i terapią ręki I i II stopnia. Kocha pracę z dziećmi i to jest jej prawdziwa pasja.

Pełni również funkcje Dyrektora Centrum Terapeutycznego „MAM” s.c.

powrót

Zadzwoń 732 551 771

Kielce Św. Leonarda 16/11

Telefon Wsparcia